Tajemnice uměleckého souboru

604227993

Vedení

ředitel
603840072
umělecký šéf
+421903151858
ekonomická šéfka
603557372
šéfka vnějších vztahů (zájezdy, pronájmy, hosté)
604227991

Obchodní oddělení

tisková mluvčí, PR, produkce
604227992
vstupenky, předplatné, hromadné objednávky
734417305
produkce, propagace
604227994

Technický úsek

mistr zvuku
737870059
mistr světel
604436977
jevištní mistr
605563966
jevištní mistr
608912745