vedoucí oddělení produkce, propagace, PR
604 735 920
produkce, propagace (venkovní reklama)
771132882
produkce - hostující představení, zájezdy, pronájmy
771132881
PR servis, produkce
604227994