Divadlo bez bariér

MDZ je bezbariérové.

Osoby s částečným omezením sluchu mají možnost využít zařízení indukční smyčky. Speciální sluchátka na vyžádání zapůjčí oproti OP uvaděčky.