Sdělení ředitele Městského divadla Zlín

sdělení | 4. listopadu 2022

Jako divadelníci si v blízkosti svátku 17. listopadu uvědomujeme hodnotu svobody a tolerance i nutnost udržení principů, na kterých stojí demokratická společnost. Do té projevy nenávisti nepatří.
Připojujeme se k prohlášení kolegia rektora Masarykovy univerzity, které i za nás pojmenovává současnou společenskou situaci i způsob, jak se s ní vyrovnat.

Josef Morávek 4. 11. 2022

1.11.2022 Prohlášení kolegia rektora Masarykovy univerzity ze dne 1. listopadu 2022
Kolegium rektora Masarykovy univerzity – v čase mezi výročím vzniku samostatného československého státu a výročími listopadu 1939 a listopadu 1989 a při vědomí odkazu duchovního otce naší univerzity T. G. Masaryka – oslovuje všechny členy akademické obce, všechny studentky a studenty a všechny pracovníky univerzity s následujícím prohlášením a apelem.

Kolegium rektora

  • vyjadřuje hluboké znepokojení nad množícími se projevy netolerance a nesnášenlivosti, které lze v současné době pozorovat nejen v české společnosti, a apeluje v této souvislosti na veřejné činitele, aby k těmto jevům přistupovali s plnou vážností a odpovědností;
  • důrazně odsuzuje jakékoliv projevy nenávisti, agrese či násilí, zejména pak vůči menšinám, ať už jde o menšiny národnostní, etnické, náboženské, sociální, sexuální či jiné (nedávný vražedný útok na Slovensku je v tomto směru velmi varující);
  • apeluje na všechny členy akademické obce, zaměstnance i studenty Masarykovy univerzity, aby byli pozorní vůči nebezpečí populismu a nacionalismu, vůči banalizaci veřejné debaty a dezinformacím nebo verbálním útokům na menšiny a celkově ostražití vůči všem jevům a krokům, které ohrožují svobodu v samotných jejích základech – i v tomto totiž spočívá společenská role a odpovědnost univerzity jako společenské instituce;
  • vyjadřuje své nejhlubší přesvědčení, že každá moderní demokratická a otevřená společnost musí ctít a bránit humanitní ideály, hodnoty a principy; jednou z hlavních funkcí akademické půdy pak je vytvářet svobodné prostředí otevřené diskuze, volné výměny názorů a vzájemného respektu;
  • v této souvislosti odkazuje k důležité myšlence filozofa Karla Poppera, že neomezená tolerance vede k vymizení tolerance; a že bude-li neomezená tolerance rozšířena na ty, kteří jsou netolerantní, pak hrozí, že sama tolerance bude zničena;
  • apeluje na to, aby si členové akademické obce Masarykovy univerzity uvedené skutečnosti stále připomínali a podle nich také jednali.

Za kolegium rektora MU

Martin Bareš, rektor