„V srdci navěky“

písně Jiřího Bulise v podání Gustava Řezníčka