Zlínské divadlo spolupracuje s Nadací Most k domovu

Novinky | 27. dubna 2023

Městské divadlo Zlín pomáhá šířit osvětu o domácí paliativní péči. Ve spolupráci s Nadací Most k domovu Zlín uvede ve čtvrtek 27. dubna v 19 hodin inscenaci Řidič slečny Daisy. Po představení bude následovat beseda, díky níž se diváci mají možnost dozvědět více o specializované hospicové péči. Ambasadorem celého projektu je herec Rostislav Marek, který zároveň ztvární postavu řidiče Hokeho.

Výběr hry, jejíž režie se ujal Petr Akimov, není náhodný. Milena Marcilisová v roli starší bohaté dámy Daisy se na popud syna Boolieho (v podání Josefa Kollera) setkává s chudým řidičem. Jejich příběh ukazuje, že lidé se mohou vzájemně obohatit bez ohledu na sociální status a že v jádru všechny spojují podobné touhy i obavy. Každý hledá skutečné přátelství a děsí se nedobrovolné osamělosti, zejména v závěrečné fázi života.

Nadace Most k domovu Zlín zahájila svoji činnost v létě 2015 za podpory manželů Evy a Jindřicha Hegmonových ze Zlína-Štípy. Poslední chvíle člověka doprovázené těžkou chronickou bolestí je téma, které stále stojí spíše na okraji veřejného zájmu. Nadace Most k domovu Zlín se zaměřuje na úlevu klientům i jejich blízkým s důrazem na individuální přístup, zachování kvality péče i důstojnosti pacienta. Prostřednictvím kooperace rodinných příslušníků a multidisciplinárního týmu paliativních lékařů umožňuje umírajícímu splnit jeho poslední přání – odejít z tohoto světa doma v kruhu svých nejbližších.  

„Když jsem byl osloven manželi Hegmonovými, zda bych nějakým způsobem napomohl šířit osvětu o paliativní péči mezi odbornou i laickou veřejností – o ostychem jsem tuto „roli“ přijal. Pomoc druhému máme v sobě zakódovanou, jen někdy nevíme jak. Divadlo je místem „k přemosťování“. Proto Mostu k domovu Zlín můžeme prospět i my aktéři Městského divadla Zlín i jeho návštěvníci. Společně budeme o sobě vědět,“ říká herec zlínského divadla Rostislav Marek.

Spolupráce s divadlem je jedinečnou platformou pro setkávání se s našimi podporovateli a zároveň jedním z míst, které příjemnou formou může posloužit k edukaci veřejnosti v tématu paliativní a domácí hospicové péče,“ doplňuje za Nadaci Most k domovu Zlín MUDr. Eva Hegmonová.