Zlínské divadlo součástí celosvětového unikátního projektu na podporu Běloruska

Novinky | 7. října 2020

Městské divadlo Zlín se jako první v České republice zapojí do scénických čtení současné běloruské hry Uražení. Bělo/R/usko. Akce je součástí celosvětového projektu Insulted. Belarus(sia) Worldwide Readings. Jde o vyjádření podpory a sounáležitosti s Běloruskem a Bělorusy, kterému se připojila divadla v USA, Velké Británii, Rusku, Francii, Gruzii, Německu a každý den přibývají další.

„Naše divadlo si vybrala a oslovila přímo překladatelka Martina Palúšová, kterou zaujala odvaha a zaujetí zlínských divadelníků při politických satirách Ovčáček čtveráček, Ovčáček miláček a Jednou budem dál. My jsme velmi rádi za tuto volbu, protože chceme podpořit Bělorusy na jejich cestě za demokracií a svobodou po 26 letech diktatury Alexandra Lukašenka,“ řekl umělecký šéf MDZ a režisér hry Patrik Lančarič.

Zdeněk Julina jako diktátor Lukašenko

Hra mapuje první měsíc běloruské revoluce. Vypráví formou monologů o vzestupech a pádech rané fáze demokratické transformace. Všechny postavy mají své reálné předobrazy – Alexandra Lukašenka (Zdeněk Julina), Světlanu Cichanouskou (Tamara Kotrbová) a v ostatních neuvěřitelné běloruské občany, kteří bojují s totalitním režimem, někdy za cenu vlastního života, svobody i svobody svých blízkých. Představují při tom dva protichůdné úhly pohledu ve vyburcované běloruské společnosti.

Autorem hry je Andrej Kurejčik (1980), významný současný běloruský dramatik, filmový producent a scénárista je sám členem koordinačního výboru běloruské opozice, jehož mnozí členové se momentálně nacházejí ve vězení. V inscenaci Uražení zachycuje, jak se běloruská revoluce liší od situace v Československu v roce 1968, v Rusku v roce 1991 a na Ukrajině v roce 2014. Vypráví o tragické eskalaci násilí a represí, kterou je touha Bělorusů po svobodě potlačována, a o tom, jak solidarita, pravda a víra v lidské hodnoty vede k vítězství nad zlem.

Vznikla rozhlasová hra

Zatímco ve světě se různá divadla zapojují formou scénických čtení nebo inscenovaných videochatů, v Městském divadle Zlín zaznamenali v rekordním čase text v podobě rozhlasové hry. „Vše se událo velmi rychle a nad rámec našich běžných povinností – herci text jednou přečetli a pak jsme ho rovnou nahráli v našem divadelním studiu,“ prozradil Patrik Lančarič. Výsledek je volně k poslechu tady a na webu Divadelních novin.

Pusťte si rozhovor k tématu na ČRo Vltava!

Тэатр "Злін" з'яўляецца часткай унікальнага сусветнага праекта падтрымкі Беларусі

Муніцыпальны тэатр Злін – першы ў Чэхіі, які прыняў удзел у сцэнічных чытаннях сучаснага беларускага спектакля "Абражаныя". Бела/русь./ Мерапрыемства з'яўляецца часткай сусветнага праекта "Абражаныя". Беларусь (sia) Сусветныя чытанні. Гэта выраз падтрымкі і прыналежнасці да Беларусі і беларусаў, да якіх кожны дзень далучаюцца тэатры ў ЗША, Вялікабрытаніі, Расіі, Францыі, Грузіі, Германіі і г.д

"Наш тэатр абрала і звярнулася да яго непасрэдна перакладчыца Марціна Палушова, якая была зачаравана мужнасцю і энтузіязмам злінскіх тэатралаў у палітычных сатырах Ovčáček čtveráček, Ovčáček miláček a Jednou budem dál. Мы вельмі рады гэтаму выбару, таму што хочам падтрымаць беларусаў на шляху да дэмакратыі і свабоды пасля 26 гадоў дыктатуры Аляксандра Лукашэнкі ", – адзначыў мастацкі кіраўнік тэатру  і рэдысэр п’есы  Патрык Ланчарыч.

Здэнек Юліна ў ролі дыктатара Лукашэнкі

П’еса  адлюстроўвае першы месяц беларускай рэвалюцыі. У форме маналогаў расказваецца пра ўзлёты і падзенні на ранняй фазе дэмакратычных пераўтварэнняў. Усе персанажы маюць свае сапраўдныя прататыпы – Аляксандр Лукашэнка (Здэнек Юліна), Святлана Ціханоўская (Тамара Котрбава) і іншыя неверагодныя беларускія грамадзяне, якія змагаюцца з таталітарным рэжымам, часам цаной уласнага жыцця, свабоды і свабоды сваіх блізкіх. Яны ўяўляюць дзве супрацьлеглыя перспектывы ў абуджаным беларускім грамадстве.

Аўтар п'есы – Андрэй Курэйчык (1980), вядомы сучасны беларускі драматург, кінапрадзюсар і сцэнарыст, які сам з'яўляецца членам каардынацыйнага камітэта беларускай апазіцыі, многія з чальцоў якога зараз знаходзяцца ў турме. У "Абражаных" ён разпавядаее пра тое, чым адрозніваецца Беларуская рэвалюцыя ад сітуацыі ў Чэхаславакіі ў 1968 г., Расіі ў 1991 г. і Украіне ў 2014 г. У ёй распавядаецца  пра трагічную эскалацыю гвалту і рэпрэсій, якая душыць імкненне беларусаў да свабоды, і салідарнасць, праўда і вера ў чалавечыя каштоўнасці вядуць да перамогі над злом.

Створаная радыёпастаноўка

У той час як розныя тэатры па ўсім свеце ўдзельнічаюць у  праекце у выглядзе сцэнічных чытанняў альбо інсцэніровак відэачатаў, у Муніцыпальным тэатры Злін  запісалі тэкст у выглядзе радыёп’есы ў рэкордна кароткія тэрміны. "Усё адбылося вельмі хутка і за межамі нашых звычайных абавязкаў – акцёры прачыталі тэкст адзін раз, і мы адразу запісалі яго ў нашай тэатральнай студыі", – сказаў Патрык Ланчарыч. Вынік можна слухаць бясплатна з сённяшняга дня а 20-й гадзіне YouTube канале тэатра , дзе гук суправаджаецца рэальнымі кадрамі падзей у Беларусі, а таксама на сайце Тэатральнай газеты (Divadelních novin)