V rámci Noci divadel zveme k poslechu Hladového Kašpárka a audiodramatu Uražení. Bělo(R)usko

Novinky | 19. listopadu 2020

Osmý ročník Noci divadel se uskuteční tradičně třetí listopadovou sobotu – 21. 11., letos s podtitulem Divadlo a udr-život-elnost, a Městské divadlo Zlín je opět jeho součástí!

Přestože možnosti jsou omezené, program, který nabízíme, bude kvalitní.

Zveme k poslechu audiohry Uražení. Bělo(R)usko současného běloruského autora Andreje Kurejčika. 

Velmi úspěšný start má za sebou i náš ambiciózní podcast Hladový Kašpárek, který například v rámci pondělků nabízí audiohru Bílá nemoc Karla Čapka na pokračování. Připravujeme Velkého Mága Viktora Dyka.

V sobotu budeme také hosty livestreamu z Institutu umění – Divadelního ústavu! Součástí letošního ročníku Noci divadel bude několikahodinový telemost s názvem Divadlo tu bylo, bude a je (dnes celý den). Komponované pásmo složené z živých vstupů i předtočených záznamů propojí 28 divadel z 9 měst. Přenos bude probíhat v čase od 13.00 do 21.00 a najdete ho tady.

Budouva divadla bude v sobotu večer při příležitosti divadelního svátku barevně nasvícena.