Městské divadlo Zlín zahájilo rekonstrukci hlediště Velkého sálu

Novinky | 17. června 2023

Větší komfort pro diváky slibuje rekonstrukce hlediště Velkého sálu, kterou odstartovalo Městské divadlo Zlín. Diváci se mohou těšit na zcela nové pojetí celého prostoru v uspořádání i barevnosti: komfortní sedadla, speciální celoplošnou kobercovou krytinu a obnovu osvětlení.

„Proměna, která právě odstartovala, je zcela zásadní a připravovala se několik let. Rekonstrukce Velkého sálu v takovém rozsahu byla od vzniku divadla v roce 1967 realizována pouze jednou, a to před šestatřiceti lety v roce 1987,“ říká Irena Pelková, pověřená funkcí ředitelky zlínského divadla.

Navržené interiérové úpravy v hledišti Velkého sálu nepředstavují pouze novou konfiguraci sedadel, ale jedná se především o sofistikovanou úpravu prostoru hlediště, jejímž hlavním účelem je zvýšení komfortu pro návštěvníky divadla. Rekonstrukce probíhá od poloviny června do začátku září. Autorem návrhu rekonstrukce je Ing. arch. Pavel Hainc.

Nejnápadnější změnou projdou sedadla. Sníží se jejich počet, a to z původních 687 na 556. Nová sedadla budou větší a pohodlnější. Změní se i jejich barva: budou laděna do modrého tónu, jak tomu ostatně bylo u původního vybavení. Vytvoří se také nové divadelní uličky po obou vnějších stranách amfiteátru. Linoleum v parteru, amfiteátru i lóžích bude nahrazeno kobercem. Obměna čeká i orientační a nouzové osvětlení sálu.

Všechny interiérové úpravy musí splňovat požadavky garanta památkové péče, kterým je Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži, a byly průběžně konzultovány také s akad. arch. Miroslavem Řepou, který budovu zlínského divadla navrhl. Preferovány byly takové úpravy, které drží historickou kontinuitu s původním vybavením sálu divadelního hlediště.

„Nová pohodlná sedadla zvýší komfort návštěvníků divadla, což si po letech zaslouží. Plánovaný rozpočet na rekonstrukci je 13, 5 mil. Kč, z toho 5 mil. Kč pokryje investiční dotace statutárního města Zlín, zbylá část půjde z prostředků investičního fondu divadla,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast kultury, Martina Hladíková.