Jak do divadla?

Novinky | 10. února 2022

Od 10. 2. se už na základě rozhodnutí Vlády ČR není  potřeba prokazovat při vstupu do divadla certifikátem o očkování ani jiným potvrzením bezinfekčnosti. Do divadla mohou opět všichni bez omezení.

Od 14. 3. odpadá i povinnost nošení repirátoru. 

Vstupenky za zrušená představení vracejte do 10 dní buď osobně v pokladně MDZ, nebo elektronicky na prodej@divadlozlin.cz (spolu s číslem vašeho účtu a skenem/fotografií vstupenky). 

POZOR! MŮŽE SE STÁT, ŽE SE PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVU DIVADEL OPĚT ZMĚNÍ. SLEDUJTE PROSÍM DÁL NÁŠ WEB, KDE BUDEME INFORMACE AKTUALIZOVAT.

Vaše divadlo