Blanka Kovandová

šéfka vnějších vztahů (zájezdy, pronájmy, hosté)
604227991