Blanka Kovandová

Blanka Kovandová pracovala v MDZ v letech 2016 – 2022.