Spolek divadelních ochotníků NEJENXMÍCHU –  Dívčí válka

František Ringo Čech

Ne vše, co napsal Jirásek, musí být pravda! O tom se můžete přesvědčit v úsměvné parodii na Staré pověsti české z pera známého autora Františka Ringo Čecha. Jeho hra Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České republice a už bezmála čtyřicet let dává zabrat bránicím diváků.

Dívky z Libušiny družiny zjistí, že po smrti své milované kněžny, ztrácí svou vážnost. Proto začnou připravovat ozbrojený boj proti mužům, vedený ctižádostivou a vdavekchtivou Vlastou, která neváhá využít nejistoty a strachu dívek ve svůj osobní prospěch. K dosažení svého cíle, ńahradit zesnulou Libuši, neváhá použít jakékoli prostředky. Bohužel kníže Přemysl svou pozornost obrací spíše k půvabné Kazi, což vede k otevřenému válečnému konfliktu mezi muži a ženami. Do těchto dramatických událostí zasahuje také láska sličné Šárky k pohlednému Ctiradovi nebo snaha staroslovanského pěvce Lumíra o naši vlastní slovanskou hudbu.

Představení můžete shlédnout v podání spolku divadelních ochotníků Nejenxmíchu z Vracova.