(R)Evoluce – Národní divadlo Brno

Jak naše životy ovlivňuje umělá inteligence? Nestojíme na prahu digitálního diktátorství? Německy píšící dramatička a režisérka izraelského původu Yael Ronen (*1976) společně s hercem a scénáristou Dimitrijem Schaadem vytvořili originální žánr dystopického kabaretu v němž nás uvádí do blízké budoucnosti a velmi vtipnou i provokativní formou nás upozorňují na možné důsledky neuváženého technologického pokroku. Postavy hry autoři staví před řadu nečekaných dilemat, v nichž se jim hlavní oporou stává umělá inteligence jménem Alecto, bez níž nikdo nemůže žít. Lidé se již nerozhodují sami, protože Alecto generuje nejlepší odpovědi a řešení na základě mnoha shromážděných dat. Hra dovádí vývoj a důsledky technologického pokroku do nejzazších extrémů. Vtipným a zároveň kritickým způsobem ukazuje nebezpečí digitální diktatury a to, jak málo v ní záleží na jednotlivci.

Jako v každém správné kabaretu hrají i zde významnou úlohu písničky. Speciálně pro (R)Evoluci je složil Clark Cable, který dal i podnět ke vzniku kapely The Revolution. Je složená z herců kabaretu, kteří se během krátké chvíle naučili bravurně hrát na minisyntetizátory.

Hru režíroval Lukáš Brutovský, těšit se můžete na Kateřinu Liďákovou, Hanu Briešťanskou, Tomáše Davida, Vojtěcha Blahutu, Martina Veselého a Vladimíra Krátkého.

Hrajeme na Malé scéně