Máj – Divadlo Ludus

režie: Ivan Acher
délka: 50 minut
dramaturgie: Martin Kubran
scéna: Ivan Acher, Lenka Balleková
kostýmy: Sylva Zimula Hanáková
hudba: Ivan Acher

Máj vzniká ako originálne javiskové dielo, ktorého organickou súčasťou bude celá básnická skladba Máchovho Mája v češtine, votkaná do živej hudobnej a živej výtvarnej kompozície. Nepokúšame sa o prepis ani o dramatizáciu básnického diela a ponechávame ho v češtine zámerne, pretože sme presvedčení, že limity porozumenia textu naplno nahrádza jeho obrazotvorná sugestivita, jeho uhrančivý rytmus a melódia. Nevydávame sa ani cestou činohernej adaptácie, pretože opisy prírody ako aj extatické a agonické snové obrazy ponúkajú bohatý materiál pre divadelnú syntézu. Zaujíma nás bezprostredné pôsobenie živého slova, hudby, spevu a „neiluzívnej“ naživo tvorenej javiskovej krajiny.

Hrají:

Hana Tomáš Briešťanská
Tereza Marečková
Dominik Teleky
Lenka Balleková