#otevrenedivadlo

Kurzy herectví a tvůrčího psaní pro děti i dospělé, lektorské úvody a divadelní soboty věnované konkrétním inscenacím

Místo zázraků. Zatajeného dechu jako v dětství, když jsme rozbalovali dárky pod vánočním stromkem.
Je to místo smíchu. A možná slz. I skrze ten smích.
Místo příběhů a očekávání. Pochopení a snad i uchopení. Sebepoznání. Přemýšlení.
Nebo jen pozorování.
Místo odpočinku i vzdoru. Překračování vlastních limitů.
Místo snů, které si přes vlákna vlastní fantazie křehce – ve strachu, aby nám nezmizeli, přetahujeme do reality.
Návrat do dětství v nás. K hravosti. K průzračné přímočarosti.
V divadle sníte realitu a žijete sny.
V divadle můžete být vším, i sami sebou.
Stačí pouze jediné… dovolit si to a vstoupit….
Průvodcem vám bude Petr Nýdrle (nydrle@divadlozlin.cz, 777612938)

Zveme do Dílny na inscenace #otevrenehodivadla Baby a Sen noci svatojánské!

Petr Nýdrle
Lektorský úvod
Kurz herectví pro mládež
Lektorský úvod
S Markétou Holcmanovou – Petr Nýdrle si často a rád zve zajímavé hosty
Kurz tvůrčího psaní
Kurz herectví pro dospělé